Určení ceny domény

Domény jsou z hlediska hodnoty nejrychleji rostoucí komoditou. Co se dalo v roce 2000 registrovat za pár tisíc korun se letos prodává za miliony Kč. To máme zhodnocení 1000x. V roce 2009 došlo k vyčerpání všech tříznakových .cz domén bez písmen jako jsou x, q, y apod. Dvouznakové a jednoznakové došly samozřejmě ještě dříve. Jednoslovné domény jsou téměř všechny také zaregistrovány.
 
Dnes se těžko hledají dobré volné domény a cena těch zaregistrovaných je mnohonásobně vyšší než v době, kdy internet byl experimentálním prostorem.
 
K doménám je třeba přistupovat jako k pozemku. Stejně tak jako pozemek je určující pro celkové vnímaní stavby, dobrá doména je základem úspěchu v online prostoru. Je zásadním prvkem webové prezentace a bude s ní navždy spojena.
 
Při určení ceny domény se orientačně lze řídit následujícími body pro určení hodnoty domény:
 
1. počet znaků v doméně
Čím kratší, tím lepší – protože doména je tak lépe zapamatovatelná.
V zásadě je možné se podle tohoto kritéria řídit pouze při porovnání hodnoty domén ze stejného oboru. Také záleží o jaké znaky konkrétně jde – pokud dávají dohromady vyslovitelné slovo, je to vždy lepší než nicneříkající písmena*.
Obecně platí, že ideální délka domény je 2-7 znaků a mělo by jít o jedno slovo, domény nad 10 znaků mají hodnotu nižší a domény nad 20 znaků jsou “neovladatelné” kvůli špatné zapamatovatelnosti a množství překlepů.
 
*Jedno/dvou/tříznakové domény
Toto je samostatná kategorie, která vznikla v důsledku omezeného počtu takových domén. Zároveň u zkratek je vysoká šance, že jejich význam pokrývá mnoho oblastí a domény tak jsou žádané více subjekty – jejich hodnota je tedy vysoká.
 
2. Návštěvnost domény
Čím větší type in traffic (počet intuitivních přístupů = zadání do adresního řádku prohlížeče), tím vyšší hodnota domény.
 
3. hledanost klíčových slov v doméně
Čím vyšší hledanost, tím vyšší hodnota domény.
Hledanost termínu se dá ověřit např. ve statistikách Seznamu >> nebo Googlu >>.
 
4. koncovka – TLD
V případě české domény, zdaleka největší hodnotu bude mít koncovka .CZ (potom dlouho nic, hodně dlouho nic) následováná .COM a potom ostatnímy vpodstatě s nulovou hodnotou.
 
5. prodeje podobných domén
Od ceny oborově podobných domén se dá odvodit i hodnota vaší domény. Problémem zde je nedostatek dat o předchozích prodejích, ale pokudu informaci máte, je každopádně dobré s ní pracovat.
 
6. zajímavost oboru domény
Důležité kritérium ovlivňující ocenění domény.
Hodnota domény je vyšší, čím více jde o obor který:
je “bysnys” – tedy obchodně zajímavý (na doméně se dá něco prodávat, nabízet nějaká služba – například stehovani.cz x opatrnost.cz)
je populární na internetu (například prodej knih x kadeřnictví)
dosahuje vysoké marže
je nasycen konkurencí
 
7. počet a cena PPC reklam na slova v doméně
Souvisí částečně s předchozím bodem. Resp počet inzerentů mj. určuje zajímavost oboru. Takže čím více inzerentů a čím vyšší cena reklamy, tím větší hodnota domény.
Počet inzerentů ověříme jednoduše vyhledáním klíčového slova ve vyhledávačích.
 
8. nabídka podobných / zaměnitelných domén
Každá doména je unikátní, ale existují k ní volné podobné domény? Může jít o synonyma v názvu domény, nebo jiné (zajímavější) koncovky. Pokud ano, tak cena vaší domény je nižší.
 
9. historie domény
Hodnotu domény zvyšuje stáří domény a její “pozitivní” historie ve vyhledávačích.
 
10. legální záležitosti
Doména může úplně ztratit hodnotu kvůli registrované ochranné známce jiného subjektu v přesném znění názvu domény za předpokladu, že jde o klíčové slovo monopolizované právě majitelem ochranné známky. Takový subjekt může doménu kdykoliv získat pro sebe. Platné ochranné známky na území ČR ověřte zde.
 
11. mezinárodní použitelnost domény
Hodnota domény roste s jejím rostoucím potenciálním zásahem cílové skupiny. Pokud se jedná o doménu v koncovce .CZ, její mezinárodní využití je minimální. Pokud se jedná o .com doménu a výraz srozumitelný větší cílové skupině (více zemí nebo zcela jiný trh země s více obyvateli), tak její hodnota je vyšší.
 
12. motivace případného zájemce o doménu
Důležitý faktor, který není možné nezmínit. Skutečná prodejní cena domény je finálně ovlivněna touhou zájemce vlastnit dané jméno a v některých případech může tento faktor výrazně ovlivnit konečnou hodnotu a být v rozporu s některými dříve uvedenými body.